ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ்

ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஒரு மனிதன் திடீரென இறந்து போகும் நேரத்தை அவன் உணரும் போது, கையில் ஒரு பெட்டியுடன் கடவுள் அவன் அருகில் வந்தார்..

😎கடவுள் :
“வா மகனே….நீ கிளம்புவதற்கான நேரம் வந்து விட்டது..”

😔மனிதன் :
“இப்பவேவா? இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா? என்னுடைய திட்டங்கள்
என்ன ஆவது?”

😎கடவுள் :
“மன்னித்துவிடு மகனே…. உன்னைக் கொண்டு செல்வதற்கான நேரம் இது..”

😔மனிதன் :
“அந்தப் பெட்டியில் என்ன உள்ளது?”

😎கடவுள் :
“உன்னுடைய உடைமைகள்…..”

😔மனிதன் :
“என்னுடைய உடைமைகளா!!! என்னுடைய பொருட்கள், உடைகள், பணம்… எல்லாமே இதில் தான் இருக்கின்றனவா?”

😎கடவுள் :
“நீ கூறியவை அனைத்தும் உன்னுடையது அல்ல.. அவைகள் பூமியில் நீ வாழ்வதற்கு தேவையானது..”

😔மனிதன் :
அப்படியானால்,”என்னுடைய நினைவுகளா?”

😎கடவுள் :
“அவை காலத்தின் கோ லம்….”

😔மனிதன் :
“என்னுடைய திறமைகளா?”

😎கடவுள் :
“அவை உன் சூழ்நிலைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது….”

😔மனிதன் :
“அப்படியென்றால் என்னுடைய குடும்பமும் நண்பர்களுமா?”

😎கடவுள் :
“மன்னிக்கவும்…….குடும்பமும் நண்பர்களும் நீ வாழ்வதற்கான வழிகள்….”

😔மனிதன் :
“அப்படி என்றால் என் மனைவி மற்றும் மக்களா?”

😎கடவுள் :
“உன் மனைவியும் மக்களும் உனக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல,
அவர்கள் உன் இதயத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்….”

😔மனிதன் :
“என் உடலா?”

😎கடவுள் :
“அதுவும் உனக்கு சொந்தமானதல்ல….உடலும் குப்பையும் ஒன்று….”

😔மனிதன் :
“என் ஆன்மா?”

😎கடவுள் :
“அதுவும் உன்னுடையது அல்ல…,அது என்னுடையது…….”

மிகுந்த பயத்துடன் கடவுளிடமிருந்து.., அந்தப் பெட்டியை வாங்கி திறந்தவன், காலி பெட்டியைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைகிறான்..

கண்ணில் நீர் வழிய கடவுளிடம், “என்னுடையது என்று எதுவும் இல்லையா?” எனக் கேட்க,

😎கடவுள் சொல்கிறார், “அதுதான் உண்மை.. நீ வாழும் ஒவ்வொரு நொடி மட்டுமே உன்னுடையது..வாழ்க்கை என்பது நீ கடக்கும் ஒரு நொடிதான்..ஒவ்வொரு நொடியையும் சந்தோஷமாக வாழ் எல்லாமே உன்னுடையது என்று நினைக்காதே……..”


Morale:
– ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ்

— உன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்

— மகிழ்ச்சியாக வாழ்

அது மட்டுமே நிரந்தரம்..

— உன் இறுதிக் காலத்தில் நீ எதையும் உன்னுடன் கொண்டு போக முடியாது
வாழுகின்ற ஒவ்வொரு நொடியையும் சந்தோஷமாக வாழ்வோம்….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s