ஆண்-பெண் நட்பு✏✏

தயக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கும் முதல் உரையாடல்.

பயத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அலைபேசி எண்கள்.

அவள் தவறாக எண்ணிவிடுவாளோ? என்று யோசித்து, யோசித்து பேசும் தருணங்கள்.

புரிதல் தொடங்கும் நேரத்தில் தானாக மலர ஆரம்பிக்கும் நட்பு மலர்.

புரிந்து கொண்ட பின், ஆண்-பெண் வித்தியாசத்தை காணாமல் ஆக்கும்
நட்பின் ஆழம்.

தோல்விகண்டு துவலுகையில் புதுத்தெம்பூட்டி, அடுத்த முயற்சிக்கு அடிதளமிடவைப்பாள் அவனை அவன் தோழி.

ஆடவர் நால்வர் முன் தைரியத்தோடும்,                                                                            பெண்மை மாறாமலும், வாழ வழிகாட்டுவான்
அவளுக்கு அவள் தோழன்.

முடிவில்லா முடிவில்-நட்பு வளர்ந்து நிற்கும்?
புரிந்து இருக்கமாட்டார்கள் என்னை,
என் நண்பனை விட வேறு யாரும் நன்றாக என்னும் ரீதியில்…!
வளரட்டும் என்று நினைக்கும் போது முடிந்துவிட்டன எல்லாம்…..✏✏😭😭

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s