நண்பனுக்காக ✏✏

anak-muslim-clipart-1

இன்று கண்ணீரை வடிக்கிறேன் சோகமாய் இருக்கிறேன் காரணம் நீ போனதே….!
உன் சிரிப்பு முகம் கொண்டு குறும்பு விளையாட்டை யாரிடம் எதிர்ப்பாப்பது….!

காயத்தை மறச்சு வச்ச….,
எனக்காக சிரிச்சு நடிச்ச….,
உன்னோடு சுத்த வச்ச….,
தனியாக maranchu போன….😔😔

எவன் பாத்தாலும் கையை குடுப்பான் என் நண்பன் டா……,✏
யார பார்த்தாலும் salam போடுவான் என் நண்பன் டா…….✏
கேட்டாக உசுரை குடுப்பான் என் நண்பன் டா…✏

இவன் கூட போகாத இடம் உண்டா❓
ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாத இரவு உண்டா ❓
இங்கு பிரச்சனை சொண்ணாக்க வருவான்டா….,
நம்ப ஊருக்குள்ள கேட்டுப்பாரு கதறுமடா….

இவன் கவலை புதைத்து விட்டுச் சிரிப்பு முகத்தை கொண்டு நம்மிடம் உரையாடுவான்….✏
இவன் kaingelukaha சொன்ன நண்பனுக்காக சொன்ன உடனே இறங்கி வருவான்….✏

😔கடவுளே…! காப்பாத்த முடியாது என்று நம்ம டாக்டரு சொன்னாரு…
ஒருமுறை பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளு….,
நண்பனே மறுப்படி கொடுத்துவிடு…😔✏

(இன்று கண்ணீரை)

எவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான்…,
அவனோடு கவலையே காட்டமாட்டான்…,
இங்கு நண்பனுக்கே கதையேன விடமாட்டான்….,
நேரம் காலம் பார்க்காமல் இறங்கிடுவான்….

நீ இல்லாமல் போனாலும் உந்தன் நினைவு இருக்கே…,
சொல்லாமளே போய் சென்றாய் ஏன் இந்த முடிவு உனக்கே….✏😔

இனிமே யாரு வருவா❓
உன்னை போல யாரு இருக்க❓
என் நண்பனே….உயிர் நண்பனே…✏😔

(இன்று கண்ணீரை )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s