வெயிலுக்கு டாட்டா வீட்டுக்குள்ளே கலாட்டா! 01

கண்களைக் கட்டு; திசைகளை எட்டு!

ஐந்து பேரும், ஒருவர் ஸ்கோர் பதிவுசெய்பவராகவும் விளையாடும் விளையாட்டு.

‘சா பூ த்ரி’ போட்டு ஒருவரை தேர்வுசெய்து, கண்களைக் கட்டிவிடுங்கள். அவரை, அறைக்கு நடுவே நிற்கவைத்து, சுற்றிவிடுங்கள்.

நான்கு பேரும் அறையின் நான்கு மூலைகளில் நின்றுகொள்ளுங்கள்.

முதலில், எவரேனும் ஒருவர் கைதட்ட வேண்டும். எந்தத் திசையில் சத்தம் வந்தது என யூகித்து, கண்கள் கட்டப்பட்டவர் சில அடிகள் செல்ல வேண்டும்.

சரியாகச் சென்றால், ‘ஸ்கோர்’ எனச் சொல்லி, ஒரு மதிப்பெண்ணை ஸ்கோர் பதிவுசெய்பவர் குறித்துக்கொள்ள வேண்டும். தவறாகச் சென்றால், ‘ஸ்டாப்’ எனச் சொல்லி நிறுத்த வேண்டும். இதுபோல 10 முறை வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து கைதட்டி அழைக்க வேண்டும்.

பிறகு, கை தட்டியவர்களில் ஒருவர் கண்களைக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அனைவரும் விளையாடி முடித்ததும், யார் அதிக ஸ்கோர் எடுக்கிறார்களோ, அவரே வின்னர்.


உன் படம் என் படம்!

இருவர் விளையாடக்கூடியது. விளையாட்டு வீரர்கள், தலைவர்கள், விலங்குகள், வாகனங்கள், கட்டடங்கள் என விதவிதமான படங்களை செய்தித்தாள்களில் இருந்து கத்தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

அவற்றை சமமாகப் பிரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

மாற்றி மாற்றி அடுக்கி, திருப்பிவைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆட்டம் ஆரம்பித்ததும், ஒரே நேரத்தில் ஒவ்வொரு படமாகத் திருப்பி, மேஜை மீது வைக்க வேண்டும்.

இருவருக்கும் ஒரே நேரத்தில், ஒரே பொருளுடைய (வெவ்வெறு வீரர்கள், வெவ்வேறு வாகனங்கள்) படங்கள் வந்தால், சட்டென மேஜையைத் தட்ட வேண்டும்.

முதலில் தட்டுபவர், நடுவில் வைக்கப்பட்ட மொத்தப் படங்களையும் தன் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். தவறாக மேஜையைத் தட்டிவிட்டால், மேஜையில் உள்ள படங்கள் எதிராளிக்குச் சென்றுவிடும்.

மீண்டும் குலுக்கி, ஆட்டத்தைத் தொடர வேண்டும். இப்படி, ஒருவரிடம் படங்கள் காலியாகும் வரை விளையாடலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s