வெயிலுக்கு டாட்டா வீட்டுக்குள்ளே கலாட்டா! 02

சிலந்தியும் பூச்சிகளும்!

குறைந்தது 4 பேர் இருக்க வேண்டும்.

சிலந்தி வலை போல தரையில் பின்னல் கோடுகளைப் பட்டையாகப் போடுங்கள். வலைகளுக்கு இடையேயான ஒவ்வொரு ஓட்டையும் ஒருவர் நிற்கும் அளவு இருக்கட்டும்.

உங்களில் ஒருவரை சிலந்தியாகத் தேர்வுசெய்யுங்கள். மற்றவர்கள் பூச்சிகள். சிலந்தி, நூலின் (கோட்டின்) மீது நிற்க வேண்டும். பூச்சிகள், அந்த ஓட்டைகளில் (இடைவெளி) நிற்க வேண்டும்.

சிலந்தி, நூலின் மேல் மட்டுமே நடக்க, ஓட வேண்டும். அப்படியே பூச்சிகளைப் பிடிக்க வேண்டும். பூச்சிகள், ஓட்டையைவிட்டு ஓட்டை தாண்டலாம்.

அப்படித் தாண்டி, அடுத்த ஓட்டையில் கால்களை வைப்பதற்குள், ஒரு பூச்சியைச் சிலந்தி பிடித்துவிட்டால், பூச்சி அவுட்.

பூச்சியாகப் பிடிபட்டவர் சிலந்தியாக மாறி, மற்றவர்களைப் பிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி வரை எந்தப் பூச்சி சிக்காமல் இருக்கிறதோ, அது பலே பூச்சிதான்!


சிலை… விடுதலை!

பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் விளையாடலாம்.

ஒருவர் கேட்சர். அவர், மற்றவர்களைத் துரத்திப் பிடிக்க வேண்டும். அவர் யாரையாவது தொட்டுவிட்டால், ‘ஃப்ரீஸ்’ எனச் சொல்ல வேண்டும். பிடிபட்டவர், தனது கால்களை அகற்றிவைத்து, சிலைபோல அப்படியே நிற்க வேண்டும்.

அப்படிச் சிலையானவரை, மற்றவர்கள் விடுதலைசெய்ய வேண்டுமானால், சிலையாக இருப்பவரின் அகற்றிய கால்களுக்கு அடியில் செல்ல வேண்டும்.

அப்படிச் செல்லும்போது கேட்சரிடம் மாட்டிக்கொண்டால், இருவரும் சிலையாக வேண்டும்.

யாரையும் விடுதலை செய்யவிடாமல் எல்லோரையும் சிலையாக மாற்றிவிட்டால், கேட்சர் வெற்றிபெற்றுவிடுவார். முதலில் சிலையானவர், கேட்சராக மாறி விளையாட வேண்டும்.

ஒவ்வொருவராக விடுதலை ஆக ஆக கேட்சர் தொடர்ந்து சிலையாக்கிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

இப்படி எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் விளையாடலாம்.


நீரை நிரப்பு!

இரண்டு பேர் விளையாடும் விளையாட்டு.

ஒரே அளவிலான சிறிய கிண்ணங்கள் மூன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒன்று காலியாக இருக்க வேண்டும். மற்ற இரண்டில் நீரை நிரப்பவும்.

காலிக் கிண்ணத்தை மேஜையின் நடுவில் வைக்கவும். நீர் உள்ள கிண்ணங்களை மேஜையின் இரண்டு முனைகளில் வைக்கவும்.

விளையாடும் இரண்டு பேர், ஒரே அளவிலான இரண்டு ஸ்பூன்களை ஆளுக்கு ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

‘ஸ்டார்ட்’ சொன்னதும், இருவரும் ஒரே சமயத்தில் ஸ்பூன் மூலம் தண்ணீரை எடுத்து, காலியாக இருக்கும் கிண்ணத்தில் நிரப்ப வேண்டும்.

தங்கள் இடத்தில் இருந்து உடலை அசைக்கக் கூடாது. கை மட்டுமே எட்டிவந்து கிண்ணத்தில் நீரை நிரப்ப வேண்டும். தண்ணீரும் சிந்தக் கூடாது.

காலிக் கிண்ணம் நிரம்பியதும், தங்கள் கிண்ணத்தில் மீதம் இருக்கும் தண்ணீரை அளக்கவும். யாருடைய கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குறைவாக உள்ளதோ, அவரே வின்னர்.

இதையே மாற்றியும் செய்யலாம். நடுவில் உள்ள கிண்ணத்தில் நீரை நிரப்பி, உங்கள் பக்கம் இருக்கும் காலிக் கிண்ணங்களில் எடுத்து நிரப்ப வேண்டும். அதிக நீரை எடுத்தவர் வின்னர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s